Ingen ting kommer gratis som man sier, ei heller en eiendomsmegler for utleie. Kostnaden kan likevel sies å være liten når du betaler for å få frihet og slippe å forholde deg til leietaker. For ikke å snakke om eventuelt de problemer og tvister som kan oppstå i et leieforhold.

Det kommer stadig opp saker der det er kluss i leieforholdet, at leietaker ikke tar vare på boligen, ikke betaler den månedlige leieprisen og lignende. Særlig i tilfeller der du bor i en del av boligen selv, ettersom det fort er vanskelig å skille mellom privat naboskap og det faktiske leieforholdet. Det er viktig å komme overens, og de vanskelige samtalene kan være vanskelig å ta når problemer oppstår. Uteblir husleien er det ikke alltid lett å purre på kameraten eller naboskapet. I slike tilfeller kan en utleiemegler ta på seg hele ansvaret for å sørge for at pengene kommer inn på konto. Dessuten vil en megler sikre at alt ordnes ellers i leieforhold– også de gangene noe i leiligheten blir ødelagt. Dette beskytter deg som utleier, men med en god leiekontrakt er det samtidig en trygghet for leietaker. Utleiemegleren vil spesifisere i avtalen hva som er huseiers ansvar hva det gjelder av vedlikehold og lignende, men også hva leietaker har ansvar for.

Vurder om du ønsker en utleiemegler for en god trygghet, mer fritid og sikring av penger på konto til rett tid.